Daftar data Perangkat Desa Tahun 2017

Oleh : tembuku | 18 September 2017 | Dibaca : 2905 Pengunjung


Daftar data Perangkat Desa Tahun 2017
DAFTAR NAMA-NAMA PERANGKAT DESA SE KECAMATAN TEMBUKU  
TAHUN 2016  
                 
NO NAMA TEMPAT/TGL. LAHIR JABATAN NOMOR                                  SK TMT NO HP KET.  
1 2 3 4 5 6 7 8  
1. DESA JEHEM. 51.06.04.2001  
1 Ida Bagus Made Rencana Kelempung, 31-12-1968 Perbekel   13/12/2013 081337030722    
2 I Nyoman Taman Jehem, 31-12-1966 Sekretaris  Desa   01/06/2009 085339592171 PNS  
3 I Nengah Budiana Tingkadbatu, 29-12-1968 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum   26/11/1992 081246525641   1982
4 Ni Nyoman Kariani Jehem, 07-11-1981 Kepala Urusan Keuangan   13/03/2000 081353173307   60
5 Ni Luh Darmayanti Tanteg, 09-11-1983 Kepala Urusan Perencanaan   00/00/1916     2042
6 Desak Kompiang Ekarini Tambahan Bakas, 12-10-1982 Kepala Seksi Pemerintahan   22/10/2015 085333551298    
7 Dewa Gede Dodik Suryadhi Tambahan Kelod, 18-05-1978 Kepala Seksi Kesejahteraan   06/08/2001 081338617983    
8 I Nengah Kumarayasa Jehem,31-12-1968 Kepala Seksi Pelayanan   15/03/1991 085237539110    
9 Ngakan Putu Adnyana Pembungan,25-12-1967 Kel. Br. Dinas Pembungan   31/12/2014 081246191315    
10 I Nyoman Suara Pasekan, 08-05-1975 Kel. Br. Dinas Pasekan   30/12/2015 085237925544    
11 I Kadek Mustika Tambahan Kelod, 30-04-1982 Kel. Br. Dinas Tambahan Kelod   30/12/2015 085792408361    
12 Dewa Gede Putra Adnyana Tambahan Tengah, 31-12-1965 Kel. Br. Dinas Tambahan Tengah   21/08/2013 082359327706    
13 Dewa Putu Mardika Tambahan Bakas, 11-02-1987 Kel. Br. Dinas Tambahan Bakas   30/12/2015 081337079587    
14 I Wayan Warnada Jehem Kelod, 31-12-1974 Kel. Br. Dinas Jehem Kelod   30/12/2015 085792244885    
15 I Wayan Budiadnyana Jehem, 03-12-1978 Kel. Br. Dinas Jehem Kaja   30/12/2015 085253674779    
16 I Wayan Jujur Galiran, 17-08-1975 Kel. Br. Dinas Galiran   30/12/2015 082144987028    
17 I Ketut Yastikayasa Antugan, 12-12-1980 Kel. Br. Dinas Antugan   30/12/2015 085338444990    
18 Ida Bagus Nyoman Darmayasa Kelempung, 17-08-1976 Kel. Br. Dinas Kelempung   10/01/2014 081236343231    
19 I Ketut Budarta Tingkadbatu, 08-03-1976 Kel. Br. Dinas Tingkadbatu   30/12/2015 085237275331    
20 I Wayan Susila Sama Undisan, 21-06-1976 Kel. Br. Dinas Sama Undisan   30/12/2015 082340559677    
21 Ida Bagus Nyoman Sudarma Sama Griya, 17-06-1976 Kel. Br. Dinas Sama Geriya   06/03/2014 081338306090    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
2. DESA TEMBUKU. 51.06.04.2002  
1 I Ketut Mudiasa Penida Kelod, 12-11-1971 Perbekel   12/11/2013 08124636119    
2 I Nyoman Widiana Penida Kelod, 31-12-1961 Sekretaris  Desa   29/09/1989 081338737238 PNS  
3 Sang Ayu Martini Tegalasah, 80-09-1983 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum   06/03/2008 081237385508    
4 Anak Agung Ketut Semarajaya Penida Kelod, 31-12-1969 Kepala Urusan Umum   05/01/1991 081338434442    
5 I Komang Eka Adi Penida Kaja, 31-12-1978 Kepala Urusan Perencanaan   02/10/2014 08124680106    
6 Dewa Ayu Made Adnyani Tegalasah, 31-12-1971 Kepala Seksi Pemerintahan   11/01/2000 0853792414196    
7 Ni Nyoman Sariasih Kedui, 31-12-1968 Kepala Seksi Kesejahteraan   04/01/1990 082340671311    
8     Kepala Seksi Pelayanan          
9 I Wayan Kain Adnyana Kedui, 14-12-1972 Kel. Br. Dinas Kedui    13/07/2011 085237426679    
10 Sang Putu Sunarta Tegalasah, 02-11-1981 Kel. Br. Dinas Tegalasah   13/07/2011 081338460047    
11 Komang Anom Merta Negara Penida Kaja, 25-11-1973 Kel. Br. Dinas Penida Kaja   12/02/2014 081353045424    
12 I Made Murjana Penida Kelod, 14-07-1974 Kel. Br. Dinas Penida Kelod   13/07/2011 085237055225    
13 I Nengah Suardiana Tembuku Kaja, 05-05-1972 Kel. Br. Dinas Tembuku Kaja   13/07/2011 085239195257    
14 I Nengah Sukarta Tembuku Bakas, 02-02-1970 Kel. Br. Dinas Tembuku Bakas   13/07/2011 087862144261    
15 I Nyoman Sukayasa Tembuku Kawan, 04-06-1976 Kel. Br. Dinas Tembuku Kawan   13/07/2011 087860131274    
16 I Ketut Kandu Arnawa Tembuku Sesetan, 31-12-1963 Kel. Br. Dinas Tembuku Sesetan   22/10/998 082147245908    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
6. DESA YANGAPI. 51.06.04.2003  
1 I Made Adnyana Mertra Kelod, 01-04-1979 Perbekel   28/04/2014 08123946904    
2 I Wayan Darmika Umalan, 02-12-1987 Sekretaris  Desa     085237155044 NON PNS  
3 Drs. I Nengah Darma Metra Kelod, 31-12-1966 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum     081238877575    
4 Ni Nengah Latriani Br. Penaga, 01-02-1994 Kepala Urusan Keuangan          
5 Erna Ayu Saraswati, S.S Jakarta,09 -08-1990 Kepala Urusan Perencanaan          
6 I Ketut Suda Metra, 04-03-1961 Kepala Seksi Pemerintahan   10/03/1985 081246893188    
7 I Ketut Darma Sideparna, 31-12-1968 Kepala Seksi Kesejahteraan   01/05/1991 085237479629    
8 I Made Nurasi Sangkanaji, 31-12-1967 Kepala Seksi Pelayanan     082145921892    
9 I Md. Putra Winata S Pt Yangapi, 28-11-1966 Kel. Br. Dinas Yangapi   24/11/2014 081338557029    
10 I Nengah Subagia Umbalan, 06-13-1971 Kel. Br. Dinas Umbalan   25/10/2012 085237649218    
11 I Ketut Ariawan Metra Kelod, 23-09-1980 Kel. Br. Dinas Metra Kelod   24/11/2014 081353348175    
12 I Made Maliono Metra Tengah, 01-03-1975 Kel. Br. Dinas Merta Tengah   24/11/2014 081238776000    
13 I Wayan Sudarma Metra Kaja, 24-02-1971 Kel. Br. Dinas Metra Kaja   09/10/2013 081239361616    
14 I Nengah Rijasa Penaga, 14-04-1976 Kel. Br. Dinas Penaga   24/11/2014 081338663650    
15 I Made Randika Tingas, 08-02-1973 Kel. Br. Dinas Tingas   12/07/2014 085238529220    
16 I Wayan Edi Korniawan Belok, 12-04-1974 Kel. Br. Dinas Belok   24/11/2014 081353102573    
17 I Ketut Mawan Kubusuih, 09-08-1974 Kel. Br. Dinas Kubusuih   17/07/2013 082144840013    
18 I Ketut Suandika Sideparna, 07-06-1979 Kel. Br. Dinas Sideparna   12/07/2014 08573826008    
19 I Nyoman Wijasa Bukti, 31-12-1969 Kel. Br. Dinas Bukti   12/07/2014 085238275653    
20 I Nengah Sueca Kalanganyar, 02-12-1969 Kel. Br. Dinas Kalanganyar   17/07/2013 085333191299    
21 I Ketut Sukarno Metra Kaja, 27-09-1985 Kel. Br. Dinas Suka Jiwa   21/10/2016 082237745743    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
3. DESA UNDISAN. 51.06.04.2004  
1 I Ketut Suardikayasa Undisan, 31-12-1972 Perbekel   11/12/2013 081338729738    
2 I Wayan Gelgel Undisan, 31-12-1970 Sekretaris  Desa   01/06/2009 081338536410 PNS  
3 I Nyomana Sumawinata Sekaan, 31-12-1971 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum   18/04/1992 085237335503    
4 Ni Made Dwipayani Karangsuung, 20-08-1980 Kepala Urusan Umum   28/04/2008 085238962299    
5 I Wayan Kerta Tabunan, 31-12-1967 Kepala Urusan Perencanaan   20/04/1994 085739512162    
6 Ni Wayan Darmiati Undisan, 31-12-1966 Kepala Seksi Pemerintahan   31/07/1970 082340849666    
7 Ni Made Sri Astuti Undisan, 31-12-1959 Kepala Seksi Kesejahteraan   01/05/1992 085737669660    
8     Kepala Seksi Pelayanan          
9 I Made Sutrawijaya Undisan, 25-11-1969 Kel. Br. Dinas Undisan Kelod   21/08/2013 085737443243    
10 I Made Daging Undisan, 31-12-1962 Kel. Br. Dinas Undisan Pancasari   29/12/2011 081338719837    
11 I Nyoman Sandiyasa Undisan, 27-08-1989 Kel. Br. Dinas Undisan Kaja   02/11/2009 085739045270    
12 I Ketut Ambara Sekaan, 30-07-1980 Kel. Br. Dinas Sekaan   01/07/2010 085792666416    
13 I Wayan Mudalara Tabunan, 31-12-1971 Kel. Br. Dinas Tabunan   23/04/2012 085338681224    
14 I Made Suardiana Undisan, 1970 Kel. Br. Dinas Bukit Sari   19/11/2010 082237970940    
15 I Made Sudiarta, SE Bangli, 31-12-1965 Kel. Br. Dinas Lokasari   19/11/2010 08123923447    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
4. DESA BANGBANG. 51.06.04.2005  
1 I Komang Sudianta, SE Bangbang,11-03-1970 Perbekel   11/12/2013 085303660065    
2 I Made Sumiarta Bangbang, 31-12-1965 Sekretaris  Desa   26/04/2016 081999137674 NON PNS  
3 I Wayan Endria Bangbang, 31-12-1969 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum   01/12/1987 081337662991    
4 I Ketut Mudra Bangbang, 31-12-1964 Kepala Urusan Keuangan   01/05/1991 085239113120    
5 Ni Ketut Meni Nyanglan Kaja, 31-12-1967 Kepala Urusan Perencanaan   15/02/1992 081999724549    
6 Desak Made Sariani Bangbang, 08-04-1969 Kepala Seksi Pemerintahan   01/05/1991 085792825255    
7 I Komang Wahyu Widi Endrayana Bangbang, 01-12-1991 Kepala Seksi Kesejahteraan   30/05/2016 081246752769    
8     Kepala Seksi Pelayanan          
9 I Nengah Sudana Nyanglan Kaja, 12-12-1962 Kel. Br. Dinas Nyanglan Kaja   31/05/2016 081338799737    
10 I Wayan Suapta Bangbang, 31-12-1964 Kel. Br. Dinas Bangbang   31/05/2016 082341835219    
11 I Ketut Sukarma Bangbang, 31-12-1961 Kel. Br. Dinas Bangbang Tengah   31/05/2016 085237127007    
12 I Made Konten Suardana Bangbang, 31-12-1966 Kel. Br. Dinas Bangbang Kaja   31/05/2016 085737671571    
13 I Dewa Gede Susana Bangbang, 23-08-1977 Kel. Br. Dinas Bangbang Kawan   31/05/2016 081239559494    
14 I Ketut Adnyana Cepunggung, 10-10-1972 Kel. Br. Dinas Cepunggung   31/05/2016 081237548529    
15 I Made Seputra Pantunan, 31-12-1968 Kel. Br. Dinas Bangkiangsidem   31/05/2016 085238525278    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
5. DESA PENINJOAN. 51.06.04.2006  
1 I Dw Nym Tagel PA Karang Suung Kelod, 31-12-1960 Perbekel   12/11/2013 085339932337    
2 I Wayan Suyasa Manikaji, 12-01-1985 Sekretaris  Desa   21/04/2016 082340355858 NON PNS  
3 I Kadek Suriadi Pulesari, 24-03-1993 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum   22/03/2017      
4 Ni Wayan Karmini Penarukan, 16-12-1992 Kepala Urusan Keuangan   22/04/2016 081339580820    
5 I Made Ananda Wangsa Peninjoan, 21-01-1994 Kepala Urusan Perencanaan   22/03/2017      
6 Ni Ketut Kartini Karang Suung Kelod, 02-08-1971 Kepala Seksi Pemerintahan   15/02/1992 088219140049    
7 I Ketut Pasek Artawijaya Manikaji, 26-11-1988 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat   29/02/2012 085100960245    
8 I Putu Sastrawan


AGENDA LAINNYA

LIHAT ARSIP AGENDA LAINNYA

 

CAMAT TEMBUKU

I Putu Sumardiana,SSTP,.MA.